عضو هیات مدیره شهرهای جدید طی جلسه ای با مدیران شرکت زنجیره ای رفاه همکاری و استقبال شهرهای جدید را جهت استقرار فروشگاه های زنجیره ای رفاه اعلام کرد.

مهندس میریان جهت رفاه حال شهروندان شهرهای جدید در هفته گذشته جهت هویت بخشی و پویایی شهرهای جدید جلسات متعددی جهت استقرار ورزشگاهها،اماکن فرهنگی،فروشگاههای زنجیره ای و دیگر مجموعه های شهری داشته است.

وی همچنین اعلام کرد از تمامی سرمایه گذاران که مایل به سرمایه گذاری در شهرهای جدید هستند استقبال و حمایت می کنیم.