هیاتی از شرکت چینی CREC در نشست با مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و عضو هیات مدیره این شرکت ، علاقه مندی خود را برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف شهرهای جدید اعلام کرد.

مهندس طاهر خانی در نشستی ، ظهر دیروز با هیات چینی در خصوص پروژه های قابل سرمایه گذاری در شهرهای جدید به مذاکره پرداخت.

وی با اظهار امیدواری در خصوص گسترش همکاری دو کشور اذعان داشت شهرهای جدید پروژه های متنوعی از موضوعات دارد ولی کار اصلی ما شهرسازی است گرچه در حوزه های زیر ساخت و سیستم حمل و نقل بین شهرهای جدید و شهر مادر همکاری های خوبی می توانیم داشته باشیم.

نماینده شرکت چینی (CREC) ضمن استقبال از سرمایه گذاری در شهرهای جدید ایران اشاره کرد با وجود اینکه آمریکا برجام را ترک کرد ولی ما آمادگی کامل برای همکاری با وزارت راه و شهرسازی را داریم در خصوص حمل و نقل بین شهر مادر و شهر جدید هم بسیار جلسات گذاشته شده و آمادگی کامل داریم.

وی اظهار امیدواری کرد تا زمانیکه در ایران هست مذاکرات انجام شده در قالب تفاهمنامه جهت همکاری دو کشور تهیه تا مراحل اجرایی کار آغاز شود و موجب گسترش همکاری دو کشور گردد.