پیرو تصمیمات جدید شرکت عمران شهرهای جدید واحد مشارکت و سرمایه گذاری، وب سایت جدیدی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت نمایش آخرین فرصتهای سرمایه گذاری افتتاح گردید.