با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید جناب آقای دکتر طاهر خانی در شهر جدید بهارستان ، تفاهم نامه احداث 8500 واحد مسکن مشارکتی بین شرکت عمران بهارستان و انجمن انبوه سازان اصفهان امضا شد .

ایشان اعلام نمودند با توجه به سیاستهای وزارت راه و شهرسازی ، ساخت 200 هزار مسکن تا پایان سال در شهرهای جدید برنامه‌ریزی شده که باید تا پایان سال 99 اجرایی شود، و سهم بهارستان در این طرح بیش از 10 درصد است.