رونمایی از سایت و کتاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهرهای جدید مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ضمن بازدید از نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری از سایت فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهرهای جدید و کتابچه معرفی فرصت های سرمایه گذاری رونمایی کرد.

در این رونمایی سایت فرصت های سرمایه گذاری شرکت عمران شهرهای جدید که توسط مشاور مدیرعامل معرفی شد به معرفی فرصت های سرمایه گذاری 18 شهر جدید به دو زبان انگلیسی و فارسی با جانمایی پروژه ها بر روی نقشه گوگل اشاره شد و 8 شهر جدید که نسل 2 شهرها محسوب می شود نیز بر روی نقشه ایران برای اولین بار به نمایش عموم گذاشته شد.

نسل دوم شهرهای جدید فضایی بکر برای سرمایه گذاران سرمایه گذاری در ایجاد کامل شهر جدید یا شهرک بصورت مشارکتی یا خصوصی یکی دیگر از زمینه های سرمایه گذاری در مجموعه شهرهای جدید با رویکرد نوین می باشد.

گفتنی است در سایت فرصتهای سرمایه گذاری شهرهای جدید به نشانی https://www.invest-ntdc.ir اساسنامه و کلیه قوانین شهرهای جدید و سرمایه گذاری در این شهرها قرار داده شده است.