مهندس نریمان معاون وزیر در چارچوب سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی اعلام کرد:شهرهای جدید بستر بکری برای فعالیت گسترده سرمایه گذاران در طرح ها و پروژه های بزرگ و کوچک با موضوعات متنوع در سطوح محله ای، ناحیه ای ، شهری و فراشهری می باشد که در یک سیستم برد برد، علاوه بر تأمین سود مناسب و مطمئن ، نقش موثری در سامان یابی زندگی خانوارهای شریف ایرانی خواهد داشت.

سرمایه گذاران خصوصی رأساً، یا با مشارکت دولت می توانند در شکل گیری نسل نو شهرهای جدید و شهرک ها نقش بی بدیلی ایفا نمایند. در این راستا شهرهای جدید متعددی قبلاً مکانیابی و طراحی شده و دارای ظرفیت بالا برای سرمایه گذاری می باشند. ورود در این موارد مستلزم بررسی توجیهی مجدد و تعریف نقش و عملکرد آن متناسب با رویکرد مورد نظر ، انطباق با الزامات و مقتضیات روز وایده ها و اهداف سرمایه گذار خواهد بود.

لذا ضمن درخواست مجدانه از دستگاه‌های خدمات‌رسان دولتی برای ایفای وظایف و مسئولیت های قانونی خود در ایجاد شهرهای جدید ، صمیمانه از مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی استقبال نموده و دست همه عزیزان را به گرمی می‌فشارم و اطمینان می‌دهم شهرهای جدید بستر بکری برای فعالیت گسترده سرمایه‌گذاران در طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ و کوچک با موضوعات متنوع در سطوح محله‌ای، ناحیه‌ای ، شهری و فراشهری می‌باشد که در یک سیستم برد برد علاوه بر تأمین سود مناسب و مطمئن ،نقش موثری در سامان‌یابی زندگی خانوارهای شریف ایرانی خواهد داشت.