شرکت عمران شهر جدید پرند در نظر دارد ساخت تعداد 4 مرکز محله با کاربری­های تجاری ، آموزشی ، فرهنگی و فضای سبز واقع در فاز‌های 6 را در قالب طرح مشارکتی واگذار نماید .

به گزارش سایت سرمایه گذاری شرکت عمران شهر های جدید بر اساس فراخوان چاپ شده در روزنامه ایران ،شرکت عمران شهر جدید پرند از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی علاقمند به مشارکت که در زمینه اجراء دارای تخصص کافی و دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می نماید که مبلغ 500,000 ریال( غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2173691205003 بانک ملی ایران شعبه شهرجدید پرند کد 2606 بنام این شرکت واریز و همراه فیش مربوطه و با در دست داشتن معرفی نامه شرکت و کارت شناسایی معتبربه نشانی این شرکت واقع در کیلومتر 30 اتوبان تهران – ساوه ، فاز دو شهرجدید پرند دفتر شرکت عمران شهرجدید پرند اداره امور پیمان و رسیدگی جهت دریافت اسناد مراجعه نمائید .

( شماره تماس : 55-56790051-021 )

شرایط مشارکت کنندگان ( سرمایه گذاران ) ( شاخص های ارزیابی ) :

1-دارابودن توان مالی ، اجرایی و مشاوره ای جهت اجراء و مدیریت پروژه

2-دارابودن پروانه انبوه سازی یا رتبه تعیین صلاحیت شده از معاونت راهبردی و نظارت ریاست جمهوری

3-دارابودن سابقه فعالیت در پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی

تبصره: مشارکت کننده شخص حقیقی نیز می‌تواند با ارایه مدارک مثبته‌، شریک صلاحیت دار معرفی نماید

-مدت زمان اجرای پروژه‌ها : 24 الی 36 ماه

آخرین مهلت فروش اسناد و تحویل اسنادو محل آن بشرح ذیل می‌باشد :

الف –مهلت فروش اسناد : از تاریخ 11/09/96 لغایت پایان وقت اداری.22/09/96

ب- آخرین مهلت تحویل اسناد: تاپایان ساعت 15:30 ، مورخ 09/10/96

ج – محل تحویل اسناد : دبیرخانه شرکت عمران شهرجدید پرند

د- تاریخ بازگشایی اسناد ارزیابی کیفی : 10/10/96 ساعت 10صبح

توجه1: ارسال اسناد و مدارک تکمیل شده هیچگونه تعهدی در زمینه انعقاد قراردادبا متقاضیان برای شرکت عمران پرند ایجاد نمی کند .

توجه 2: در صورت کسب حداقل 60 امتیاز از 100 امتیاز پاکات قیمت مشارکت مفتوح خواهد شد الف/ آگهی / 96