ردیف نوع پروژه شهر نام پروژه مبلغ سرمایه‌گذاری
1 اندیشه درمانی (بیمارستان 200 تخت خوابه) 383٫000 میلیارد تومان
2 پرند مرکز محله نیلوفر 60٫000 میلیارد تومان
3 پرند مرکز محله شقایق 111٫000 میلیارد تومان
4 پرند مرکز محله نیایش 99٫000 میلیارد تومان
5 پرند مرکز محله ارکیده 235٫000 میلیارد تومان
6 پرند مرکز محله مینا 123٫000 میلیارد تومان
7 اندیشه آموزش تحقیقات و فن آوری مرکز شهر 136٫900 میلیارد تومان
8 هشتگرد مجتمع تجاری بهشت 202٫000 میلیارد تومان
9 هشتگرد مرکز تجار خدماتی میدان ولایت 310٫000 میلیارد تومان
10 هشتگرد محور تجاری مهستان 43,112٫000 میلیارد تومان
11 هشتگرد بازار ملل 1,681٫000 میلیارد تومان
12 هشتگرد محور تجاری ایران باستان 923٫000 میلیارد تومان
13 هشتگرد مرکز تجاری نوشین 546٫000 میلیارد تومان
14 هشتگرد مرکز تجاری میدان ساعت 15,538٫000 میلیارد تومان
15 هشتگرد مرکز تجاری پرشین 35,873٫000 میلیارد تومان
16 هشتگرد مرکز تجاری خدماتی خورشید 126٫000 میلیارد تومان
17 گلبهار مجتمع شهربانو 1 59٫000 میلیارد تومان
18 گلبهار مجتمع تجاری فیروزه 28٫000 میلیارد تومان
19 گلبهار بازار سنتی ایرانی 36٫000 میلیارد تومان
20 گلبهار طرح توسعه مجموعه سنجاقک (نمایشگاه بین المللی گلبهار) 12٫000 میلیارد تومان
21 گلبهار بازار نگین ایران زمین 110٫000 میلیارد تومان
22 گلبهار مجتمع تجاری عقیق 23٫000 میلیارد تومان
23 گلبهار مجتمع تجاری – اداری فهمیده 89٫000 میلیارد تومان
24 گلبهار مجتمع تجاری – اداری عدالت 116٫000 میلیارد تومان
25 گلبهار میدان میوه و تره بار 483٫000 میلیارد تومان
26 پولادشهر تجاری خدماتی رز 361٫000 میلیارد تومان
27 پولادشهر تجاری خدماتی گل نرگس 202٫000 میلیارد تومان
28 پولادشهر تجاری خدماتی بارن 180٫000 میلیارد تومان
29 پولادشهر پروژه تجاری خدماتی ارگ 65٫000 میلیارد تومان
30 پولادشهر مجموعه تجاری و رستوران سرزمین سبز 25٫000 میلیارد تومان
31 پولادشهر پروژه مجموعه تجاری و رستوران ایران 21٫000 میلیارد تومان
32 پولادشهر شهرک لجستیک و حمل و نقل خاوران 109٫000 میلیارد تومان
33 پولادشهر پروژه تجاری و اداری و مسکونی سرو 8٫000 میلیارد تومان
34 عالیشهر مجتمع تجاری نور 35٫000 میلیارد تومان
35 عالیشهر مجتمع تجاری مختلط طارمه 48٫000 میلیارد تومان
36 عالیشهر بازار ایرانی اسلامی نگین لیان 129٫000 میلیارد تومان
37 سهند باغ پرندگان سهند 20٫000 میلیارد تومان
38 سهند مجتمع تجاری زرین 130٫000 میلیارد تومان
39 سهند مجتمع تجاری خدماتی یاسمین 73٫000 میلیارد تومان
40 سهند تجاری باران 8٫000 میلیارد تومان
41 سهند محله سازی نیایش 56٫000 میلیارد تومان
42 سهند بازارچه صنایع دستی فاز 3 13٫000 میلیارد تومان
43 پرند مرکز محله شمیم 235٫000 میلیارد تومان
44 پرند مرکز محله اقاقیا 144٫000 میلیارد تومان
45 پرند مجتمع تجاری صدف 200٫000 میلیارد تومان
46 پرند مجتمع تجاری پارس 140٫000 میلیارد تومان
47 پرند مجتمع تجاری اطلس 1,025٫000 میلیارد تومان
48 پرند راسته بازار ایرانی اسلامی پرند 1,103٫000 میلیارد تومان
49 پردیس مرکز تجاری توما 78٫000 میلیارد تومان
50 پردیس مرکز تجاری مهرگان 57٫000 میلیارد تومان
51 پردیس مرکز تجاری تندیس 17٫000 میلیارد تومان
52 پردیس مرکز تجاری لیلیوم 200٫000 میلیارد تومان
53 پردیس مرکز تجاری پارس 170٫000 میلیارد تومان
54 پردیس مرکز تجاری زیتون 44٫000 میلیارد تومان
55 پردیس مرکز تجاری سپید 68٫000 میلیارد تومان
56 پردیس مرکز تجاری خلیج فارس 700٫000 میلیارد تومان
57 پردیس مرکز تجاری بوستان 81٫000 میلیارد تومان
58 پردیس مرکز تجاری مروارید 67٫000 میلیارد تومان
59 پردیس مرکز تجاری نارنجستان 51٫000 میلیارد تومان
60 پردیس مرکز تجاری نگارستان 96٫000 میلیارد تومان
61 پردیس مرکز تجاری مریم 60٫000 میلیارد تومان
62 پردیس مرکز تجاری مهستان 41٫000 میلیارد تومان
63 پردیس مرکز تجاری گلستان 71٫000 میلیارد تومان
64 اندیشه تجاری-اداری شماره 4 مرکز شهر 58٫100 میلیارد تومان
65 اندیشه تجاری-اداری شماره 1 مرکز شهر 22٫800 میلیارد تومان
66 اندیشه تجاری-اداری شماره 2 مرکز شهر 16٫300 میلیارد تومان
67 اندیشه تجاری – اداری شماره 3 مرکز شهر 20٫500 میلیارد تومان
68 امیرکبیر مرکز تفریحی گردشگری تپه قاش سبز شهر جدید امیرکبیر 149٫000 میلیارد تومان
69 امیرکبیر مجتمع اداری – تجاری شهر مهاجران 24٫000 میلیارد تومان
70 هشتگرد مجتمع خدماتی – رفاهی بین راهی تیرپارک جنوبی 354٫000 میلیارد تومان
71 هشتگرد مجتمع خدمات – رفاهی بین راهی تیرپارک شمالی 312٫000 میلیارد تومان
72 هشتگرد پروژه تفریحی و توریستی جنگل حاشیه اتوبان 7,080٫000 میلیارد تومان
73 مجلسی احداث 70 واحد در سایت 14 هکتاری گردشگری و جهانگردی 84٫000 میلیارد تومان
74 گلبهار مجتمع شهربانو 2 61٫000 میلیارد تومان
75 گلبهار باغ دهکده آرامش 15٫000 میلیارد تومان
76 گلبهار سرزمین عروسک ها 27٫000 میلیارد تومان
77 گلبهار دهکده علم و هنر 91٫000 میلیارد تومان
78 گلبهار باغ آرزوها 65٫000 میلیارد تومان
79 گلبهار شهربازی سرپوشیده باغ آرزوها 92٫000 میلیارد تومان
80 گلبهار سرزمین ورزش های زمستانی 96٫000 میلیارد تومان
81 گلبهار مجتمع اقامتی 13٫000 میلیارد تومان
82 صدرا مجموعه بزرگ شهربازی 59٫000 میلیارد تومان
83 صدرا دهکده توریستی – تفریحی 258٫000 میلیارد تومان
84 پرند دهکده آرامش 510٫000 میلیارد تومان
85 بهارستان مجموعه گردشگری اقامتی جنوب بهارستان 88٫300 میلیارد تومان
86 اندیشه هتل(تفریحی-گردشی-اقامتی) مرکز شهر 190٫000 میلیارد تومان
87 امیرکبیر مجتمع جهانگردی و پذیرایی شهر مهاجران 90٫000 میلیارد تومان
88 گلبهار مرکز پاراکلینیک تخصصی 30٫000 میلیارد تومان
89 پولادشهر بیمارستان تخصصی 303٫000 میلیارد تومان
90 پولادشهر مجموعه بیمارستان شهید بهشتی 58٫000 میلیارد تومان
91 عالیشهر پلی کلینیک درمانی رازی 97٫000 میلیارد تومان
92 عالیشهر بیمارستان فوق تخصصی فارابی 286٫000 میلیارد تومان
93 پرند دهکده سلامت 3,500٫000 میلیارد تومان
94 اندیشه درمانی(کلینیک تخصصی شماره 1 مرکز شهر) 56٫300 میلیارد تومان
95 اندیشه درمانی(کلینیک تخصصی شماره 3 مرکز شهر) 58٫900 میلیارد تومان
96 اندیشه درمانی(کلینیک تخصصی شماره 4 مرکز شهر) 58٫900 میلیارد تومان
97 اندیشه درمانی(کلینیک تخصصی شماره 2 مرکز شهر) 63٫600 میلیارد تومان
98 عالیشهر ناحیه ی صنعتی کارآفرینان 118٫000 میلیارد تومان
99 عالیشهر پردیس سینمایی فانوس 124٫000 میلیارد تومان
100 اندیشه فرهنگی و هنری (پردیس سینمایی مرکز شهر) 87٫600 میلیارد تومان
101 صدرا پارک هنرمندان 15٫000 میلیارد تومان
102 سهند محله سازی غدیر 35٫000 میلیارد تومان
103 سهند محله سازی فردوس 201٫000 میلیارد تومان
104 سهند محله سازی گلشهر 201٫000 میلیارد تومان
105 هشتگرد ویلایی شهر جوان 1,391٫000 میلیارد تومان
106 سهند محله سازی فرازآب 33٫000 میلیارد تومان
107 سهند مسکونی گلستان 75٫000 میلیارد تومان
108 سهند مسکونی مهستان 92٫000 میلیارد تومان
109 سهند مسکونی بهارستان 131٫000 میلیارد تومان
110 سهند مسکونی نگارستان 123٫000 میلیارد تومان
111 سهند مسکونی بهاران 39٫000 میلیارد تومان
112 بهارستان پروژه برج مسکونی تجاری شماره 3 149٫000 میلیارد تومان
113 بهارستان پروژه برج مسکونی تجاری شماره 1 137٫000 میلیارد تومان
114 بهارستان پروژه آپارتمانی قطعه شماره 16 مسکن مهر 32٫000 میلیارد تومان
115 بهارستان پروژه آپارتمانی بهاران 21٫000 میلیارد تومان
116 بهارستان پروژه مسکونی تجاری اندیشه 42٫000 میلیارد تومان
117 امیرکبیر احداث مجتمع ویلایی شهر جدید امیرکبیر 24٫000 میلیارد تومان
118 مجلسی احداث پارک های نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی 180٫000 میلیارد تومان
119 امیرکبیر احداث نیروگاه خورشیدی 10 مگا واتی شهر جدید امیرکبیر 100٫000 میلیارد تومان
120 مجلسی ساخت 322 واحد مسکونی آپارتمانی در شهر جدید مجلسی محله کوشش 212٫000 میلیارد تومان
121 گلبهار دهکده توریستی – ورزشی سلامت 170٫000 میلیارد تومان
122 پولادشهر پروژه ورزشی شهدای مدافع حرم 26٫000 میلیارد تومان
123 عالیشهر استادیوم ورزشی 25000 نفری المپیک 291٫000 میلیارد تومان
124 صدرا مجتمع ورزشی چند منظوره 628٫000 میلیارد تومان