ردیف نوع پروژه شهر نام پروژه مبلغ سرمایه‌گذاری
1 اندیشه آموزش تحقیقات و فن آوری مرکز شهر 104٫000 میلیارد تومان
2 هشتگرد مجتمع تجاری بهشت 202٫000 میلیارد تومان
3 هشتگرد مرکز تجار خدماتی میدان ولایت 310٫000 میلیارد تومان
4 هشتگرد محور تجاری مهستان 1,210٫000 میلیارد تومان
5 هشتگرد بازار ملل 1,681٫000 میلیارد تومان
6 هشتگرد محور تجاری ایران باستان 923٫000 میلیارد تومان
7 هشتگرد مرکز تجاری نوشین 546٫000 میلیارد تومان
8 هشتگرد مرکز تجاری میدان ساعت 546٫000 میلیارد تومان
9 هشتگرد مرکز تجاری پرشین 679٫000 میلیارد تومان
10 هشتگرد مرکز تجاری خدماتی خورشید 126٫000 میلیارد تومان
11 گلبهار مجتمع شهربانو 1 59٫000 میلیارد تومان
12 گلبهار مجتمع تجاری فیروزه 28٫000 میلیارد تومان
13 گلبهار بازار سنتی ایرانی 36٫000 میلیارد تومان
14 گلبهار طرح توسعه مجموعه سنجاقک (نمایشگاه بین المللی گلبهار) 12٫000 میلیارد تومان
15 گلبهار بازار نگین ایران زمین 110٫000 میلیارد تومان
16 گلبهار مجتمع تجاری عقیق 23٫000 میلیارد تومان
17 گلبهار مجتمع تجاری – اداری فهمیده 89٫000 میلیارد تومان
18 گلبهار مجتمع تجاری – اداری عدالت 116٫000 میلیارد تومان
19 گلبهار میدان میوه و تره بار 483٫000 میلیارد تومان
20 پولادشهر تجاری خدماتی رز 361٫000 میلیارد تومان
21 پولادشهر تجاری خدماتی گل نرگس 202٫000 میلیارد تومان
22 پولادشهر تجاری خدماتی بارن 180٫000 میلیارد تومان
23 پولادشهر پروژه تجاری خدماتی ارگ 65٫000 میلیارد تومان
24 پولادشهر مجموعه تجاری و رستوران سرزمین سبز 25٫000 میلیارد تومان
25 پولادشهر پروژه مجموعه تجاری و رستوران ایران 21٫000 میلیارد تومان
26 پولادشهر شهرک لجستیک و حمل و نقل خاوران 109٫000 میلیارد تومان
27 پولادشهر پروژه تجاری و اداری و مسکونی سرو 8٫000 میلیارد تومان
28 عالیشهر مجتمع تجاری نور 35٫000 میلیارد تومان
29 عالیشهر مجتمع تجاری مختلط طارمه 48٫000 میلیارد تومان
30 عالیشهر بازار ایرانی اسلامی نگین لیان 129٫000 میلیارد تومان
31 سهند تالار و رستوران هشت بهشت 30٫000 میلیارد تومان
32 سهند مجتمع تجاری زرین 130٫000 میلیارد تومان
33 سهند تجاری ارک 73٫000 میلیارد تومان
34 سهند تجاری باران 8٫000 میلیارد تومان
35 سهند محله سازی نیایش 56٫000 میلیارد تومان
36 سهند بازارچه صنایع دستی فاز 3 13٫000 میلیارد تومان
37 پرند مرکز محله بهاران 16٫000 میلیارد تومان
38 پرند مرکز محله باران 16٫000 میلیارد تومان
39 پرند مجتمع تجاری پرواز 250٫000 میلیارد تومان
40 پرند مجتمع تجاری مهتاب 63٫000 میلیارد تومان
41 پرند مجتمع تجاری کاسپین 260٫000 میلیارد تومان
42 پرند مجتمع تجاری صدف 200٫000 میلیارد تومان
43 پرند مجتمع تجاری ساحل 3,112٫000 میلیارد تومان
44 پرند مجتمع تجاری پاسارگارد 140٫000 میلیارد تومان
45 پرند مجتمع تجاری پارس 140٫000 میلیارد تومان
46 پرند مجتمع تجاری اطلس 1,025٫000 میلیارد تومان
47 پرند راسته بازار ایرانی اسلامی پرند 1,103٫000 میلیارد تومان
48 پردیس مرکز تجاری توما 78٫000 میلیارد تومان
49 پردیس مرکز تجاری مهرگان 57٫000 میلیارد تومان
50 پردیس مرکز تجاری تندیس 17٫000 میلیارد تومان
51 پردیس مرکز تجاری لیلیوم 200٫000 میلیارد تومان
52 پردیس مرکز تجاری پارس 170٫000 میلیارد تومان
53 پردیس مرکز تجاری زیتون 44٫000 میلیارد تومان
54 پردیس مرکز تجاری سپید 68٫000 میلیارد تومان
55 پردیس مرکز تجاری خلیج فارس 700٫000 میلیارد تومان
56 پردیس مرکز تجاری بوستان 81٫000 میلیارد تومان
57 پردیس مرکز تجاری مروارید 67٫000 میلیارد تومان
58 پردیس مرکز تجاری نارنجستان 51٫000 میلیارد تومان
59 پردیس مرکز تجاری نگارستان 96٫000 میلیارد تومان
60 پردیس مرکز تجاری مریم 60٫000 میلیارد تومان
61 پردیس مرکز تجاری مهستان 41٫000 میلیارد تومان
62 پردیس مرکز تجاری گلستان 71٫000 میلیارد تومان
63 اندیشه ساختمان تجارت الکترونیک 344٫000 میلیارد تومان
64 اندیشه تجاری-اداری شماره 4 مرکز شهر 30٫000 میلیارد تومان
65 اندیشه تجاری-اداری شماره 1 مرکز شهر 12٫000 میلیارد تومان
66 اندیشه تجاری-اداری شماره 2 مرکز شهر 9٫000 میلیارد تومان
67 اندیشه تجاری – اداری شماره 3 مرکز شهر 11٫000 میلیارد تومان
68 اندیشه مجتمع تجاری کیان 1 35٫000 میلیارد تومان
69 امیرکبیر مجتمع اداری – تجاری شهر مهاجران 24٫000 میلیارد تومان
70 امیرکبیر مرکز تفریحی گردشگری تپه قاش سبز شهر جدید امیرکبیر 149٫000 میلیارد تومان
71 هشتگرد مجتمع خدماتی – رفاهی بین راهی تیرپارک جنوبی 254٫000 میلیارد تومان
72 هشتگرد مجتمع خدمات – رفاهی بین راهی تیرپارک شمالی 312٫000 میلیارد تومان
73 هشتگرد پروژه تفریحی و توریستی جنگل حاشیه اتوبان 7,080٫000 میلیارد تومان
74 هشتگرد مجتمع تجاری و گردشگری ارس 363٫000 میلیارد تومان
75 مجلسی احداث سایت 14 هکتاری گردشگری و جهانگردی 42٫000 میلیارد تومان
76 گلبهار مجتمع شهربانو 2 61٫000 میلیارد تومان
77 گلبهار باغ دهکده آرامش 15٫000 میلیارد تومان
78 گلبهار سرزمین عروسک ها 27٫000 میلیارد تومان
79 گلبهار دهکده علم و هنر 91٫000 میلیارد تومان
80 گلبهار باغ آرزوها 65٫000 میلیارد تومان
81 گلبهار شهربازی سرپوشیده باغ آرزوها 92٫000 میلیارد تومان
82 گلبهار سرزمین ورزش های زمستانی 96٫000 میلیارد تومان
83 گلبهار مجتمع اقامتی 13٫000 میلیارد تومان
84 صدرا مجموعه بزرگ شهربازی 59٫000 میلیارد تومان
85 صدرا دهکده توریستی – تفریحی 258٫000 میلیارد تومان
86 پرند دهکده آرامش 510٫000 میلیارد تومان
87 بهارستان مجموعه گردشگری اقامتی جنوب بهارستان 88٫300 میلیارد تومان
88 اندیشه هتل(تفریحی-گردشی-اقامتی) مرکز شهر 115٫000 میلیارد تومان
89 امیرکبیر مجتمع جهانگردی و پذیرایی شهر مهاجران 90٫000 میلیارد تومان
90 گلبهار مرکز پاراکلینیک تخصصی 30٫000 میلیارد تومان
91 پولادشهر بیمارستان تخصصی 303٫000 میلیارد تومان
92 پولادشهر مجموعه بیمارستان شهید بهشتی 58٫000 میلیارد تومان
93 عالیشهر پلی کلینیک درمانی رازی 97٫000 میلیارد تومان
94 عالیشهر بیمارستان فوق تخصصی فارابی 286٫000 میلیارد تومان
95 پرند دهکده سلامت 3,500٫000 میلیارد تومان
96 اندیشه درمانی(بیمارستان 200 تخت خوابه) 235٫000 میلیارد تومان
97 اندیشه درمانی(کلینیک تخصصی شماره 1 مرکز شهر) 40٫000 میلیارد تومان
98 اندیشه درمانی(کلینیک تخصصی شماره 3 مرکز شهر) 41٫000 میلیارد تومان
99 اندیشه درمانی(کلینیک تخصصی شماره 4 مرکز شهر) 41٫000 میلیارد تومان
100 اندیشه درمانی(کلینیک تخصصی شماره 2 مرکز شهر) 45٫000 میلیارد تومان
101 مجلسی سایت صنعتی-کارگاهی شمال شهر 115٫000 میلیارد تومان
102 مجلسی سایت صنعتی امین 2٫000 میلیارد تومان
103 عالیشهر ناحیه ی صنعتی کارآفرینان 118٫000 میلیارد تومان
104 عالیشهر پردیس سینمایی فانوس 124٫000 میلیارد تومان
105 اندیشه فرهنگی و هنری (پردیس سینمایی مرکز شهر) 61٫500 میلیارد تومان
106 صدرا پارک هنرمندان 15٫000 میلیارد تومان
107 سهند محله سازی غدیر 35٫000 میلیارد تومان
108 سهند محله سازی فردوس 201٫000 میلیارد تومان
109 سهند محله سازی گلشهر 201٫000 میلیارد تومان
110 پرند مرکز ماهور 77٫000 میلیارد تومان
111 هشتگرد مجتمع مسکونی رز 276٫000 میلیارد تومان
112 هشتگرد ویلایی شهر جوان 1,391٫000 میلیارد تومان
113 هشتگرد مجتمع مسکونی آرمان 57٫000 میلیارد تومان
114 سهند محله سازی فرازآب 33٫000 میلیارد تومان
115 سهند مسکونی گلستان 75٫000 میلیارد تومان
116 سهند مسکونی مهستان 92٫000 میلیارد تومان
117 سهند مسکونی بهارستان 131٫000 میلیارد تومان
118 سهند مسکونی نگارستان 123٫000 میلیارد تومان
119 سهند مسکونی بهاران 39٫000 میلیارد تومان
120 بهارستان پروژه برج مسکونی تجاری شماره 3 149٫000 میلیارد تومان
121 بهارستان پروژه برج مسکونی تجاری شماره 1 137٫000 میلیارد تومان
122 بهارستان پروژه آپارتمانی قطعه شماره 16 مسکن مهر 32٫000 میلیارد تومان
123 بهارستان پروژه آپارتمانی بهاران 21٫000 میلیارد تومان
124 بهارستان پروژه مسکونی تجاری اندیشه 42٫000 میلیارد تومان
125 امیرکبیر احداث مجتمع ویلایی شهر جدید امیرکبیر 24٫000 میلیارد تومان
126 مجلسی احداث پارک های نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی 110٫000 میلیارد تومان
127 امیرکبیر احداث نیروگاه خورشیدی 10 مگا واتی شهر جدید امیرکبیر 100٫000 میلیارد تومان
128 مجلسی احداث سایت شکار و اتومبیل رانی 10٫000 میلیارد تومان
129 گلبهار دهکده توریستی – ورزشی سلامت 170٫000 میلیارد تومان
130 پولادشهر پروژه ورزشی شهدای مدافع حرم 26٫000 میلیارد تومان
131 عالیشهر استادیوم ورزشی 25000 نفری المپیک 291٫000 میلیارد تومان
132 صدرا مجتمع ورزشی چند منظوره 628٫000 میلیارد تومان