مناقصات

مناقصات

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده)یک مرحله ای فروردین ماه 1400

عنوان مناقصه فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده)یک مرحله ای آگهی در محدوده شهر جدید

1400/2/24 1:02:4724 اردیبهشت 1400|دیدگاه‌ها برای فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده)یک مرحله ای فروردین ماه 1400 بسته هستند
متن تماس با کارشناسان.
تماس با ما
Skip to content