متن آگهی

آگهی فراخوان عمومی

شماره 1-11

            شرکت عمران شهر جدید پرند ، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جدید پرند در نظر دارد حسب هفدهمین صورت‌جلسه مصوبات هیات مدیره مورخ 22/9/94  از بین مهندسین مشاور واجد شرایط نسبت به انتخاب مشاور ( عامل چهارم )در قبال پرداخت به صورت نقد و تهاتر  اقدام نماید . لذا از کلیه مهندسین مشاور که رشته و زمینه تخصصی موضوع خدمات مشاوره طرح را دارا می‌باشند جهت شرکت درفراخوان دعوت بعمل می‌آید  .

  1.  موضوع خدمات مشاوره: انتخاب مشاور عامل چهارم به منظورکنترل کمی و کیفی  عملیات اجرایی کل پروژه‌های شهر جدید پرند
  2. مدارک صلاحیت و گواهی‌نامه‌های لازم: مهندسین مشاوری که دارای پایه دو تخصصی شهرسازی یا معماری(ساختمان‌های مسکونی،‌ تجاری، اداری، صنعتی و نظامی) و ( شهرسازی ، ساماندهی و توانمند ‌سازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی ، طراحی شهری ) از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نیز ظرفیت آزاد می‌باشند (با ارایه گواهی‌نامه صلاحیت و اظهارنامه ظرفیت آماده به کار مشاور)، می‌توانند نسبت به ارسال مدارک ارزیابی کیفی، اقدام نمایند.
  3. مهلت فروش اسناد از تاریخ28/11/94  تا پایان وقت اداری04/12/94  ( به استثنای پنج‌شنبه و ایام تعطیل )
  4. آخرین مهلت تحویل اسناد : تا ساعت 15 ، مورخ 15/12/94
  5. محل تحویل اسناد : دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند(به آدرس فوق الاشاره )
  6. سایر جزئیات و شرایط در اسناد ارزیابی درج شده است .

   متقاضیان می‌بایستی مبلغ -/300.000 ریال برای خرید اسناد و مدارک استعلام ارزیابی کیفی ، به حساب جاری 2173691205003 بانک ملی ایران شعبه شهر جدید پرند  کد 2606 به نام این شرکت واریز و نماینده فنی و مطلع، همراه با فیش مربوطه و معرفی‌نامه برای دریافت اسناد به اداره امور پیمان و رسیدگی شرکت به آدرس فوق الاشاره ، و یا سایت پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات مراجعه نمایند . (تلفن تماس : 8-56790036-021)

* هزینه درج آگهی (طی دو نوبت)، در روزنامه ایران و هزینه روزنامه مناقصه – مزایده ،  بر عهده برنده فراخوان می‌باشد.

دانلود فایل های مزایده

تمامی فایل های مزایده را می توانید از اینجا مشاهده و دانلود نمایید.