عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی در شهر جدید هشتگرد 19-9-97/م اتمام مهلت دریافت اسناد
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات ،رسالت
تاریخ انتشار 97/10/5
آخرین مهلت 97/10/12
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

توضیحات: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد براساس مصوبات هیات مدیره در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاور ذیصلاح جهت انجام خدمات نظارت بر عملیات اجرایی و سرمایه گذاری پروژه های مشارکتی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد اقدام نماید.
موضوع فراخوان: برگزاری فراخوان عمومی دو مرحله ای انتخاب مشاور جهت انجام خدمات نظارت بر عملیات اجرایی و سرمایه گذاری پروژه های مشارکتی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد.
کارفرما: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
مشاور: دارندگان گواهینامه صلاحیت از سوی سازمان برنامه و بودجه با حداقل رتبه 3 ساختمان های مسکونی ، تجاری ، اداری و داشتن ظرفیت کاری و ریالی آزاد در رشته مربوطه.
مبلغ برآورد اولیه : 000ر000ر880ر11 ریال (یازده میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال).
تحویل اسناد فراخوان: از متقاضیان دعوت می‌شود برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ 05-10-97 لغایت 12-10-97 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی http://setadiran.ir/ به شماره سامانه 200971290000023 جهت دریافت اسناد اقدام نمایند . آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 24-10-97 می باشد. اسناد ارزیابی کیفی در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 25-10-97 در اتاق کنفرانس مدیرعامل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت بازگشایی می شود. زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد مالی به اطلاع مناقصه گران خواهد رسید.
– مبلغ فروش اسناد فراخوان 000ر500 ریال به حروف پانصد هزار ریال و قابل پرداخت از طریق سایت می باشد.
-در صورت عدم امکان دریافت یا بارگذاری اسناد در سایت با ارائه پرینت خطای اعلام شده به پشتیبان سامانه مراجعه فرمائید.
-ارائه اصل اسناد ارزیابی کیفی، تا ساعت 16 مورخ 24-10-97 به اداره پیمان و رسیدگی شرکت (به آدرس:شهر جدید هشتگرد فاز 2 محله 4 خیابان نیایش خیابان شهید مسیح صلاحی، پلاک 49) الزامی است.
– شرایط پرداخت بصورت 50% نقد و 50% تهاتر با زمین می باشد.
– قرارداد بر اساس بخشنامه های 172804/93 و 85425/101 صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی منعقد خواهد شد و فاقد پیش پرداخت می باشد.
آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی ملی مناقصات https://www.iets.mporg.ir/ قابل مشاهده می باشد.
محل دریافت اسناد: اداره پیمان و رسیدگی شرکت (به آدرس:شهر جدید هشتگرد فاز 2 محله 4 خیابان نیایش خیابان شهید مسیح صلاحی، پلاک 49)