عنوان مناقصه آگهی فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس کد: 1/97-300-ر
آگهی در محدوده شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1397/02/23
آخرین مهلت 1397/03/06
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بخشی از املاک و مستغلات خود را با شرایط پرداخت نقد و اقساط از طریق فراخوان عمومی با جزئیات مندرج در اسناد، واگذار نماید مبلغ تضمین شرکت در فراخوان معادل 5 درصد قیمت کل پایه مورد فراخوان (برابر جداول موضوع آگهی) و نوع مبلغ تضمین، اصل فیش واریزی (به شماره شبا 780100004001036904005068 IR نزد بانک مرکزی به‌ نام شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و شناسه واریز 358036974285130098877436912023 ) و یا ضمانت نامه بانکی (با اعتبار 3 ماهه از تاریخ درج آگهی) می‌باشد و ارائه آن‌‌ها الزامی است.
نحوه خرید اسناد فراخوان عمومی:
مراجعه به دبیرخانه شرکت در ساعات اداری به مدت 15روز از تاریخ درج آگهی در مقابل درخواست کتبی و فیش واریزی به‌ مبلغ 000ر100(یکصد هزار) ریال به شماره شبا 780100004001036904005068 IR نزد بانک مرکزی به‌ نام شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید شناسه واریز 358036974285130098877436912023.
تبصره: چنانچه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) چک برگشتی داشته باشند حق شرکت در فراخوان عمومی را ندارند.