عنوان مناقصه آگهی فراخوان مزایده فروش ضایعات کد: 4/97-300-ر
آگهی در محدوده شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران
تاریخ انتشار 1397/05/25
آخرین مهلت  
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

 با توجه به این که شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات خود اقدام نماید، لذا متقاضیان محترم می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مزایده به وب‌سایت www.setadiran.ir مراجعه نمایند.