عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه ( نوبت اول و دوم )شرکت عمران شهر جدید رامشار
آگهی در محدوده شهر جدید تیس
عنوان روزنامه روزنامه اطلاعات- روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1398/05/14 , 1398/05/13
آخرین مهلت 1398/05/28
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

احداث مخزن 2000 مترمکعبی (طرح انتقال آب از چاه نیمه به شهر جدید رامشار)