عنوان مناقصه آگهی دو فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره‌های 32 و 31-5-99/م
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات ، عصرتوسعه
تاریخ انتشار برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان‌ها از تاریخ 1399/09/12 لغایت 1399/09/20 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی http://setadiran.ir مراجعه نمایند.
آخرین مهلت آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 12:00 روز چهار ‌شنبه مورخ 1399/10/03 می باشد.
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

آگهی دو فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره‌های 32 و 31-5-99/م

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با استناد به مصوبات هیئت مدیره نسبت به برگزاری دو فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به منظور انتخاب تامین کننده به منظور تهیه، حمل، نصب، راه‌اندازی و آموزش بهره‌برداری 40 دستگاه آسانسور 6 توقفه پروژه های مسکن مهر شهر جدید هشتگرد با مبلغ برآورد اولیه هر فراخوان معادل 48,000,000,000 ریال و به حروف چهل و هشت میلیارد ریال بر اساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اقدام نماید.

نحوه خرید اسناد مناقصه:

    ازکلیه تامین کنندگان با داشتن گواهی و صلاحیت های لازم اعم از ایمنی و … دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان‌ها از تاریخ 1399/09/12 لغایت 1399/09/20 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی http://setadiran.ir مراجعه نمایند. آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 12:00 روز چهار ‌شنبه مورخ 1399/10/03، می باشد. اسناد هر دو فراخوان در ساعت 11 روز شنبه مورخ 1399/10/06 در سالن جلسات از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت بازگشایی می شود.

– مبلغ فروش اسناد هر مناقصه 2,000,000 ریال به حروف دو میلیون ریال و قابل پرداخت از طریق سایت می باشد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  

– اصل فیش یا تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بابت هر فراخوان به مبلغ 2,400,000,000 ریال را به حساب شماره 4001036906374199  (IR940100004001036906374199 شبا) بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و در سایت بارگذاری شود. در صورت عدم امکان دریافت یا بارگذاری اسناد در سایت با ارائه پرینت خطای اعلام شده به اداره پیمان و رسیدگی شرکت مراجعه فرمائید. ارائه اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار، تا یک ساعت قبل از بازگشایی به دفتر اداره پیمان و رسیدگی شرکت (به آدرس:شهر جدید هشتگرد فاز 2 محله 4 خیابان نیایش خیابان شهید مسیح صلاحی، پلاک 49) الزامی است.

– عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاریخ فوق به منزله انصراف از فراخوان می باشد.

ضمنا ارائه شناسه مالی و کد اقتصادی شرکت ، جهت دریافت اسناد الزامی می باشد. آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی ملی مناقصات (https://iets.mporg.ir/) و پایگاه اینترنتی شرکت عمران به آدرس www.hashtgerd-ntoir.gov.ir و سامانه تدارکات الکترونیک دولت (http://setadiran.ir/setad/cms) قابل مشاهده می باشد.