عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی به شماره 22-11-97/م اتمام مهلت دریافت اسناد
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات ، شرق
تاریخ انتشار 97/11/1
آخرین مهلت  97/11/10
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

توضیحات: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد براساس مصوبات هیات مدیره در نظر دارد در چارچوب رویکرد شراکت عمومی-خصوصی (PPP) در تامین خدمات عمومی نسبت به انتخاب سرمایه‌گذار واجد شرایط برای مشارکت در ساخت مجتمع های تجاری و خدماتی و مجموعه های مسکونی در شهر جدید هشتگرد اقدام نماید.
موضوع مشارکت: انتخاب سرمایه‌گذار ذیصلاح برای ساخت مجتمع های تجاری و خدماتی و مجموعه های مسکونی از طریق شراکت طرف‌های عمومی و خصوصی در سرمایه‌گذاری
طرف عمومی: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد با آورده زمین و کلیه عوارض شهرداری
طرف خصوصی: متقاضی سرمایه‌گذاری واجد شرایط که با آورده سایر هزینه‌ها، ازقبیل هزینه‌های طراحی، ساخت، نظارت و غیره تا بهره‌برداری کامل عهده‌دار سرمایه‌گذاری و ساخت مجتمع های تجاری و خدماتی و مجموعه های مسکونی می شود.
نحوه مشارکت: سرمایه‌گذاری مشترک ازطریق پیشنهاد سهم‌الشرکه طرف عمومی در طرح های موضوع فراخوان توسط متقاضی سرمایه‌گذاری
مشخصات کلی پروژه‌های شراکت عمومی-خصوصی:
در فرم پیوست آمده است.
نحوه انتخاب شریک: پس از ارزیابی کیفی طرف خصوصی، از متقاضیان سرمایه‌گذاری واجد شرایط برای ارائه پیشنهاد مالی دعوت خواهد شد.
تحویل اسناد فراخوان: از متقاضیان سرمایه‌گذاری دعوت می‌شود از روز دوشنبه مورخ 97/11/1لغایت روز چهارشنبه مورخ 97/11/10 برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان مشارکت در سرمایه‌گذاری در هر یک از مراکز خدماتی فوق به واحد
مشارکت شرکت عمران شهر جدید هشتگرد، به نشانی فاز 2، انتهای بلوار انقلاب اسلامی، خیابان رودکی مراجعه و یا از طریق وبسایت شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید به نشانی www.invest-ntdc.ir نسبت به دریافت فرم‌های ارزیابی کیفی متقاضیان اقدام نمایند. مهلت تحویل اسناد شرکت در فراخوان تا پایان وقت اداری روز چهار‌شنبه مورخ 1397/11/24است.
محل دریافت اسناد: اداره پیمان و رسیدگی شرکت (به آدرس:شهر جدید هشتگرد فاز 2 محله 4 خیابان نیایش خیابان شهید مسیح صلاحی، پلاک 49)