عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای شماره 20-4-99/م
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات ، شرق
تاریخ انتشار فراخوان از تاریخ 28/4/99 لغایت 6/5/99 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند.
آخرین مهلت آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 21/5/99، می باشد.
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره 20-4-99/م

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با استناد به مصوبات هیئت مدیره نسبت به برگزاری فراخوان یک مرحله‌ای به منظور تهیه و نصب سایبان پایانه های اتوبوسرانی و تاکسیرانی و اجرای عملیات ساختمان نمازخانه و سرویس بهداشتی ایستگاه قطاربرقی شهر جدید هشتگرد

با مبلغ برآورد اولیه 37,886,276,456 ریال (سی و هفت میلیارد و هشتصد و هشتاد و شش میلیون و دویست و هفتاد و شش هزار و چهارصد و پنجاه و شش ریال) بر اساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اقدام نماید.

نحوه خرید اسناد مناقصه:

    ازکلیه تامین کنندگان دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ1399/04/28 لغایت 1399/05/06 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند. آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ1399/05/21، می باشد. اسناد در ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 1399/05/22در سالن جلسات شرکت از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت بازگشایی می شود.

– مبلغ فروش اسناد مناقصه 1,000,000 ریال به حروف یک میلیون ریال و قابل پرداخت از طریق سایت می باشد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  

– اصل فیش یا تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 1,894,313,822   ریال (یک میلیارد و هشتصد و نود و چهار میلیون و سیصد و سیزده هزار و هشتصد و هشتاد و دو ریال) را به حساب شماره 4001036906374199  (IR940100004001036906374199 شبا) بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و در سایت بارگذاری شود. در صورت عدم امکان دریافت یا بارگذاری اسناد در سایت با پشتیبانی سامانه تماس حاصل فرمایید. ارائه اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار، تا یک ساعت قبل از بازگشایی به اداره امور مالی شرکت (به آدرس: شهر جدید هشتگرد فاز 2 محله 4 خیابان نیایش خیابان شهید مسیح صلاحی، پلاک 49) الزامی است.

– عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاریخ فوق به منزله انصراف از فراخوان می باشد.

– دارندگان گواهینامه صلاحیت با حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه و داشتن ظرفیت کاری و ریالی آزاد و همچنین داشتن تجربه کاری مشابه و سوابق کافی.

ضمنا ارائه شناسه مالی و کد اقتصادی شرکت ، جهت دریافت اسناد الزامی می باشد. آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی ملی مناقصات (iets.mporg.ir) و پایگاه اینترنتی شرکت عمران به آدرس hashtgerd-ntoir.gov.ir و سامانه تدارکات الکترونیک دولت (setadiran.ir) قابل مشاهده می باشد.