عنوان مناقصه آگهی فراخوان مزایده فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس و ایوانکی کد: 13/97-300-ر
آگهی در محدوده شهر جدید پردیس و ایوانکی
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1397/07/28
آخرین مهلت 1397/08/12
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بخشی از املاک و مستغلات خود را با شرایط پرداخت نقد و اقساط از طریق فراخوان عمومی با جزئیات مندرج در اسناد، واگذار نماید مبلغ تضمین شرکت در فراخوان معادل 5 درصد قیمت کل پایه مورد فراخوان (برابر جداول موضوع آگهی) و نوع مبلغ تضمین، اصل فیش واریزی (به شماره حساب 4001037707145614 نزد بانک مرکزی تمرکز وجوه سپرده به‌ نام شرکت عمران شهر جدید پردیس) یا ضمانت نامه بانکی (با اعتبار 3 ماهه از تاریخ درج آگهی) می‌باشد که ارائه آن‌‌ها الزامی است.
نحوه خرید اسناد فراخوان عمومی:
الف) مراجعه به دبیرخانه شرکت در روزها و ساعات اداری بغیر از پنج شنبه، به مدت 15روز از تاریخ 1397/07/28 لغایت12/08/1397 در مقابل درخواست کتبی.
ب) مراجعه به امور مالی شرکت، با همراه داشتن کارت بانکی عضو یکی از گروه های شتاب، برای واریز مبلغ 000ر100(یکصد هزار) ریال به منظور خرید اسناد فراخوان.
تبصره: چنانچه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) چک برگشتی داشته باشند حق شرکت در فراخوان عمومی را ندارند.