عنوان مناقصه آگهی تجدید فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره 2000001290000036
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات،خراسان
تاریخ انتشار از تاریخ 07/06/1400 لغایت 15/06/1400 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند.
آخرین مهلت از تاریخ 07/06/1400 لغایت 15/06/1400 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند.
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

آگهی تجدید فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره 2000001290000036

ازکلیه پیمانکاران دارای صلاحیت دعوت به عمل می آید برای مشاهده و دریافت اسناد فراخوان  عمومی یک مرحله ای « به منظور انتخاب پیمانکار برای اجرای عملیات آسفالت و لکه گیری و نوارهای حفاری و محوطه پروژه های مسکن مهر شهر جدید هشتگرد » از تاریخ 07/06/1400 لغایت 15/06/1400 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند.