متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پرند به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه فاز دو شهر جدید پرند در نظر دارد ، خرید (گل و گیاه و آب) ، احداث و نگهداری فضای سبز فازهای 3 و 4  و آبیاری  فاز یک شهرک صنعتی شهر جدید پرند را با مشخصات ذیل به پیمانکار واجدِ شرایط که دارای صلاحیت فنی و اجرایی از سازمان کار و امور اجتماعی یا از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مرتبط با موضوع و همچنین ظرفیت آزاد می‌باشند، ، واگذار نماید:

جمع کل برآورد خرید (گل و گیاه و آب) ، احداث و نگهداری 14.470.985.000 ریال

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌ای

نوع و تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ-/ 723.550.000 ریال حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قیدگردیده است .

-) مهلت فروش اسناد از تاریخ 25/03/95 تا پایان وقت اداری 31/03/95 ( به استثنای پنج‌شنبه و ایام تعطیل )

-) آخرین مهلت تحویل اسناد  : تا ساعت 15 ، مورخ 12/04/95

-) محل تحویل اسناد : دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند(به آدرس فوق الاشاره )

ث) تاریخ بازگشایی  پیشنهادها :13/04/95  ، ساعت 10 صبح  ( اتاق جلسات )

متقاضیان می‌بایستی مبلغ -/700.000 ریال برای خرید اسناد مناقصه، به حساب جاری 2173691205003 بانک ملی ایران شعبه شهر جدید پرند  کد 2606 به نام این شرکت واریز و نماینده فنی و مطلع، همراه با فیش مربوطه و معرفی‌نامه برای دریافت اسناد به اداره امور پیمان و رسیدگی شرکت به آدرس فوق الاشاره ،، مراجعه نمایید.(تلفن تماس : 8-56790035-021)

* هزینه درج آگهی (طی دو نوبت)، در روزنامه ایران و هزینه روزنامه مناقصه – مزایده ،  بر عهده برنده مناقصه می‌باشد. الف/95

دانلود فایل های مزایده