عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره 2000001290000028
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات
تاریخ انتشار از تاریخ 06/04/1400 لغایت 14/04/1400 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تا ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 04/04/1400
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره 2000001290000028

ازکلیه پیمانکاران دارای صلاحیت دعوت به عمل می آید برای مشاهده و دریافت اسناد فراخوان  عمومی یک مرحله ای «به منظور انتخاب پیمانکار برای اجرای انشعابات آب و فاضلاب (لیست شماره دو) پروژه های مسکن مهر واقع در شهر جدید هشتگرد » از تاریخ 06/04/1400 لغایت 14/04/1400 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند.

              برنامه زمانی فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره 25-03-1400/م

 

موضوع و شماره فراخوان:

برگزاری فراخوان عمومی به منظور انتخاب پیمانکار جهت انعقاد قرارداد اجرای انشعابات آب و فاضلاب (لیست شماره یک) پروژه های مسکن مهر واقع در شهر جدید هشتگرد به شماره 25-03-1400/م

مبلغ برآورد:

به عدد: 19,213,538,326  ریال

  • به حروف: نوزده میلیارد و دویست و سیزده میلیون و پانصد و سی و هشت هزار و سیصد و بیست و شش ریال

نحوه خرید اسناد فراخوان: مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی https://setadiran.ir

تاریخ دریافت اسناد شرکت در فراخوان: از تاریخ 06/04/1400 لغایت 14/04/1400

آخرین مهلت بارگذاری اسناد فراخوان: تا ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 04/04/1400

تاریخ بازگشایی اسناد: ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 06/05/1400

محل بازگشایی: محل سالن جلسات شرکت عمران شهر جدید هشتگرد از طریق سامانه تدارکات الکترونیک

صلاحیت لازم: دارندگان گواهینامه صلاحیت با حداقل پایه 5 رشته آب و داشتن ظرفیت کاری و ریالی آزاد.

این فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (https://setadiran.ir) و پایگاه اینترنتی ملی مناقصات (https://iets.mporg.ir/) و پایگاه اینترنتی شرکت عمران به آدرس www.hashtgerd.ntdc.ir و قابل مشاهده می باشد.