عنوان مناقصه فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره 66-12-99/م
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات ،بشارت نو
تاریخ انتشار فراخوان از تاریخ 1399/12/20 لغایت 1399/12/28 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند.
آخرین مهلت آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 1400/01/17، می باشد.
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره 66-12-99/م

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با استناد به مصوبات هیئت مدیره نسبت به برگزاری فراخوان یک مرحله‌ای به منظور «انتخاب کارگزار ساماندهی متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن»

با مبلغ برآورد اولیه 7,690,980,555 ریال (هفت میلیارد و ششصد و نود میلیون و نهصد و هشتاد هزار و پانصد و پنجاه و پنج ریال)بر اساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اقدام نماید.

نحوه خرید اسناد مناقصه:

    ازکلیه مناقصه گران دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ 1399/12/20 لغایت 1399/12/28 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند. آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 1400/01/17، می باشد. اسناد در ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 18/1/1400 در سالن جلسات شرکت از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت بازگشایی می شود.

– مبلغ فروش اسناد مناقصه 2,000,000 ریال به حروف دو میلیون ریال و قابل پرداخت از طریق سایت می باشد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  

– اصل فیش یا تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 384،549،028 ریال را به حساب شماره 4001036906374199  (IR940100004001036906374199 شبا) بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و در سایت بارگذاری شود. در صورت عدم امکان دریافت یا بارگذاری اسناد در سایت با پشتیبانی سامانه تماس حاصل فرمایید. ارائه اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار، تا یک ساعت قبل از بازگشایی به اداره امور مالی شرکت (به آدرس: شهر جدید هشتگرد فاز 2 محله 4 خیابان نیایش خیابان شهید مسیح صلاحی، پلاک 49) الزامی است.

– عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاریخ فوق به منزله انصراف از فراخوان می باشد.

– دارای مجوز و صلاحیت ایمنی صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

ضمنا ارائه شناسه مالی و کد اقتصادی شرکت، جهت دریافت اسناد الزامی می باشد. آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی ملی مناقصات (iets.mporg.ir) و پایگاه اینترنتی شرکت عمران به آدرس hashtgerd-ntoir.gov.ir و سامانه تدارکات الکترونیک دولت (setadiran.ir) قابل مشاهده می باشد.