متن آگهی

برندگان محترم؛

حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ نسبت به واریز وجوه پیشنهادی اقدام و با در دست داشتن مدارک مورد نیاز جهت انعقاد قرارداد، به واحد حقوقی و املاک شرکت عمران گلبهار مراجعه فرمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۰۵۱۳۸۳۲۳۳۳۰ داخلی ۱۵۱ الی ۱۵۴ تماس حاصل فرمایند.