متن آگهی

باسمه تعالی

آگهی مناقصه عمومی

شماره 4-7

 

     شرکت عمران شهر جدید پرند ، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جدید پرند در نظر دارد ، بخشی از وظایف محوله خود را از جمله خدمات فنی و مهندسی ، کنترل پروژه و انجام کنترل های مهندسی طرح ها و امور مسکن مهر و … را به شرکت­های واجدِشرایط که توانایی انجام کار را داشته و گواهی صلاحیت پیمانکاری از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره ، پایه 2 از گروه شهرسازی و معماری با تخصص ساختمانهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و نظامی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را دارا باشند ، واگذار نماید:

جمع کل برآورد : 49.057.009.259 ریال

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌ای

نوع و تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ 2.452.850.463 ریال حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قیدگردیده است .

الف) مهلت فروش اسناد از تاریخ20/07/98 تا پایان وقت اداری 30/07/98 (به استثنای پنج شنبه و ایام تعطیل)

ب) آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : تا پایان وقت اداری، مورخ 14/08/98

پ) محل تحویل اسناد : دبیر خانه شرکت عمران شهر جدید پرند( به آدرس فوق الاشاره)

پ) تاریخ بازگشایی پیشنهادها 18/08/98 ، ساعت14:30 ظهر  ( اتاق جلسات )

متقاضیان می‌بایستی مبلغ -/1.000.000ریال برای خرید اسناد مناقصه، به حساب جاری شبا 780100004001036904005068 IR با شناسه واریز 367036974285120158877436912066 نزد بانک مرکزی بنام شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ، قابل پرداخت در کلیه بانکهای دارای حساب از طریق سیستم ساتنا و پایا ، به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت عمران شهرهای جدید واریز و نماینده فنی و مطلع، همراه با فیش مربوطه و معرفی‌نامه برای دریافت اسناد به اداره امور پیمان و رسیدگی شرکت به آدرس فوق الاشاره ، مراجعه نمایید.                              (تلفن تماس : 5-56790051-021)

توجه :مناقصه­گران شرکت­کننده در مناقصه فوق می­توانند بصورت پیمانکار مشاور ( جوینت ونچر ) شرکت نمایند .

شرکت عمران شهر جدید پرند

دانلود فایل های مناقصه