عنوان مناقصه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی سازندگان و پیمانکاران ساخت پروژه‌های طرح اقدام ملی تولید مسکن کد: 19/99-200-ر
آگهی در محدوده فازهای مسکن مهر شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1399/04/31
آخرین مهلت 1399/05/09
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 1 صورت‌جلسه ‌شماره 44/768 مورخ 27/11/1398 نسبت به ارزیابی کیفی سازندگان و پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید.
1- موضوع: ساخت پروژه‌های طرح اقدام ملی تولید مسکن در شهر جدید پردیس.
2- نوع فراخوان: ارزیابی کیفی سازندگان و پیمانکاران.
3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2099001098000017 است. کلیه مراحل ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی سازندگان و پیمانکاران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
4- نام و نشانی دستگاه: شرکت عمران شهر جدید پردیس، شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500- داخلی 104 و 203.
5- مدت پیمان: 24 ماه شمسی.
6- برآورد اولیه: مطابق فهارس‌بهای سال 1399 و با اعمال تعدیل پس از اخذ مصوبه شورای مسکن استان.
7- گواهینامه صلاحیت: حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور یا حداقل رتبه 3 پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان از وزارت راه و شهرسازی، که حداقل شش‌ماه (در زمان برگزاری مناقصه) اعتبار داشته باشد. داشتن ظرفیت آزاد (تعدادی و ریالی) در رشته مربوط و نیز معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه http:// sajar.mporg.ir برای پیمانکاران ضروری است.
8- در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی سازندگان و پیمانکاران، ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی (سال 1397/1398) الزامی‌است. هر یک از سازندگان/ پیمانکاران که مدارک مربوط به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده را ارائه ندهند از فرایند ارزیابی کیفی حذف می‌شوند.
9- دریافت اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی: از روز سه‌شنبه‌ مورخ 31/04/1399 تا روز پنج‌شنبه مورخ 09/05/1399 از ساعت 08:00 الی 16:30.
10- تحویل اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی:
10-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز ‌‌‌شنبه مورخ 25/05/1399 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
10-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 14:00 روز یک‌شنبه مورخ 26/05/1399 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل گردد.
11- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ اسناد استعلام ارزیابی کیفی: ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 27/05/1399، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
12- هزینه خرید اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی 400،000 (چهارصد ‌هزار) ریال است.
13- سازندگان و پیمانکاران ابتدا ارزیابی کیفی می‌شوند و پس از کسب حداقل امتیاز ارزیابی کیفی، در مراحل بعدی از آن‌ها دعوت به‌عمل می‌آید.