عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی یک‌مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی (روش فشرده) نصبیات ساختمان‌های مسکن‌مهر فاز 8 شهر جدید پردیس کد: 61/99-200-ر
آگهی در محدوده فاز 8 مسکن مهر شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مناقصه مزایده
تاریخ انتشار 1399/12/16
آخرین مهلت 1399/12/23
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 5 صورت‌جلسه ‌شماره 27/801 مورخ 12/07/1399 و صورت‌جلسه شماره 62/1009/م/99 مورخ 20/08/1399 مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید نسبت به انتخاب تأمین‌کننده اقلام زیر اقدام نماید.
1- موضوع: نصبیات ساختمان‌های مسکن‌مهر فاز 8 شهر جدید پردیس، (به شرح جدول 1).

2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی (روش فشرده).
3- کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 74902، داخلی 257.
5- مدت پیمان: 3 ماه شمسی.
6- در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی مناقصه‌گر ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال 1398 در پاکت “اسناد ارزیابی کیفی” الزامی‌است. در صورت عدم‌‌ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرایند مناقصه حذف می‌گردد.
7- دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از ساعت 08:00 روز ‌شنبه مورخ 16/12/1399 تا ساعت 16:30 روز ‌شنبه مورخ 23/12/1399.
8- تحویل پاکت اسناد ارزیابی کیفی و پاکت اسناد مناقصه “پاکت‌های الف، ب و ج”:
8-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز ‌چهار‌شنبه مورخ 11/01/1400 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
8-2- به‌صورت فیزیکی (فقط پاکت “الف”) تا ساعت 14:00 روز ‌چهار‌شنبه مورخ 11/01/1400 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
9- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ اسناد ارزیابی کیفی: ساعت 11:00 روز یک‌شنبه مورخ 15/01/1400، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
10- زمان و محل بازگشایی پاکت اسناد مناقصه “پاکت‌های الف، ب و ج”: ساعت 11:00 روز ‌چهار‌شنبه مورخ 25/01/1400، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهرجدیدپردیس.
11- هزینه خرید اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر500 (پانصد ‌هزار) ریال است.
12- مناقصه‌گران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز 60 در فرآیند ارزیابی کیفی در مراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.
13- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.