عنوان مناقصه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی سازندگان و پیمانکاران تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن‌مهر و اجرای پروژه‌های جدید شهر جدید پردیس کد: 8/98-200-ر
آگهی در محدوده شهر جدید پردیس
عنوان روزنامه روزنامه ایران – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1398/05/09
آخرین مهلت 1398/05/23
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد جهت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن‌مهر و اجرای پروژه‌های جدید در قالب برنامه اقدام ملی برای تأمین مسکن نسبت به ارزیابی کیفی سازندگان و پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید.
1- موضوع: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن‌مهر و اجرای پروژه‌های جدید شهر جدید پردیس.
2- نوع فراخوان: ارزیابی کیفی سازندگان و پیمانکاران.
3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2098001098000070 است. کلیه مراحل ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی سازندگان و پیمانکاران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.
4- نام و نشانی دستگاه: شرکت عمران شهر جدید پردیس، شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500- داخلی 108، 195 و 203.
5- مدت پیمان: 8 ماه شمسی برای پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن‌مهر و 24 ماه شمسی برای پروژه‌های جدید.
6- برآورد اولیه: براساس آخرین مصوبه ابلاغی شورای مسکن استان تهران، ساخت و تکمیل با روش صنعتی‌سازی به‌ازای هر مترمربع ناخالص 000ر200ر14 ریال برای ساختمان‌های تا 6 طبقه و مبلغ ناخالص هر مترمربع 000ر200ر19 ریال برای ساختمان‌های 11 تا 15 طبقه به‌صورت مقطوع و بدون تعدیل می‌باشد.
7- گواهینامه صلاحیت: حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور یا رتبه 3 پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان از وزارت راه و شهرسازی، که حداقل شش‌ماه اعتبار داشته باشد.
8- در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی سازندگان و پیمانکاران، ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی (سال 1396/1397) الزامی‌است. هر یک از سازندگان/ پیمانکاران که مدارک مربوط به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده را ارائه ندهند از فرایند ارزیابی کیفی حذف می‌شوند.
9- دریافت اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی: از روز چهار‌شنبه‌ مورخ 09/05/1398 تا روز چهار‌شنبه مورخ 23/05/1398 از ساعت 08:00 الی 16:30.
10- تحویل اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی:
10-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز ‌‌‌شنبه مورخ 09/06/1398 در سامانه ستاد بارگزاری شود.
10-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 16:30 روز یک‌شنبه مورخ 10/06/1398 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل گردد.
11- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ اسناد استعلام ارزیابی کیفی: ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 11/06/1398، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
12- هزینه خرید اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی 400،000 (چهارصد ‌هزار)ریال است.
13- سازندگان و پیمانکاران ابتدا ارزیابی کیفی می‌شوند و پس از کسب حداقل امتیاز ارزیابی کیفی، در مراحل بعدی از آن‌ها دعوت به‌عمل می‌آید.
14- سایر موارد و مشخصات در اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی مندرج می‌باشد.