کارگاه آموزشی ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری روز سه شنبه 30 مرداد ماه 97 در محل سالن اجتماعات شرکت عمران شهرهای جدید ایران برگزار شد.

به گزارش گروه مشارکت و سرمایه گذاری ، این کارگاه به مدت ۸ ساعت و توسط آقای دکتر اکبری عضو هیات مدیره شرکت برای ارتقای دانش فنی و تخصصی مدیران و کارشناسان حوزه سرمایه گذاری شاغل در 18 شهر جدید تدریس شد.

در این کارگاه به بررسی موردی پروژه های سرمایه گذاری ، نرخ سود و بازده ، نرخ تنزیل و ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری و مباحث تخصصی این حوزه پرداخته شد.