همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری پردیس

همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پردیس برگزارشد تالار معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرجدید پردیس ، روزهای ۲۵ تا ۲۶