تلاش برای ساخت شهرهای هوشمند و بهره‌گیری از شیوه‌های تأمین مالی نوین

عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید به تلاش برای ساخت شهرهای جدید هوشمند و بهره گیری