نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری فرصتی برای آشنایی بیشتر سرمایه گذاران با شهرهای جدید

نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری از فردا ۲۳ دی ماه در تهران آغاز