انعقاد تفاهم نامه سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت و آماده سازی محله گلبهار شهر جدید پرند

به منظور مشارکت در ساخت و اجرای 4000 واحد مسکونی، آماده سازی اراضی، احداث 3 مرکز تجاری، یک